Giỏ hàng
  • Ngành công nghiệp
  • Automative
  • Thương hiệu
  • Tài liệu
  • Thông tức CRC
  • Liên hệ

Cách nhanh chóng và dễ dàng để đảm bảo bộ chế hòa khí hoạt động tốt nhất!

Đăng bởi CRC Auto ngày bình luận

Xem Emily Williams Reeves từ Flying Sparks Garage sử dụng Chất làm sạch bộ chế hòa khí CRC Clean-R-Carb ™. 

CRC Clean-R-Carb ™ Carburetor Cleaner được thiết kế để tối đa hóa hiệu suất của bộ chế hòa khí. Làm tan nhanh các cặn bẩn trong bộ chế hòa khí như gôm, cặn và dầu bóng để cải thiện hiệu suất hệ thống nhiên liệu và tăng cường khả năng tiết kiệm nhiên liệu.


Cũ hơn Mới hơn